شما عضو این انجمن نبوده یا وارد نشده اید. لطفا برای مشاهده کامل انجمن و استفاده از آن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

کلمات کلیدی
نویسنده: sahar.hamdi30 - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 957
ویژگی های افرادی که اعتماد به نفس سالم دارند چیست؟
زمانی ما اعتماد به نفس سالم داریم که توانایی ها و نقاط ضعف خود را بدانیم و بپذیریم، مسئولیت رفتار های خود را بپذیریم و بدانیم که می توانیم کارهایی را انجام دهیم. اعتماد به نفس سالم یعنی اعتماد به «توانستن». توانستن انجام کاری، حل کردن مسئله ای، ادامه ی زندگی، زندگی موفق داشتن، صحبت کردن در جمع، دیدن توانایی ها و قدرت درون و…
اعتماد به نفس، باور و اعتمادی است که ما نسبت به داشته های درونی ام داریم. اعتماد به نفس به ما می گوید که « با وجود تمام موانع باز به راهم ادامه خواهم داد زیرا به توانایی ام
نویسنده: mary33 - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 11
عزت نفس چیست؟
کسی که عزت نفس سالم داشته باشد، نیازی به وانمود کردن ندارد. او می‌تواند نقص داشتن و کامل نبودن را تاب بیاورد.
در مورد تعریف عزت نفس بحث‌های داغی در جریان است؛ نظریه کریستوفر مراک یکی از نظریه‌های پرطرفدار است و عزت نفس را ترکیبی از دو عامل می‌داند: احساس شایستگی و احساس ارزشمندی.
نظریه‌های دیگری هم هستند که روی یکی از دو عامل تمرکز کرده‌اند. اما این رابطه بین این دو عامل است که به بهترین شکل می‌تواند مفهوم عزت نفس را توضیح دهد. ناتانیل براندن (Nathaniel Branden) در کتاب خود «psychology of self