شما عضو این انجمن نبوده یا وارد نشده اید. لطفا برای مشاهده کامل انجمن و استفاده از آن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

کلمات کلیدی
نویسنده: sahar.hamdi30 - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 950
ویژگی های افرادی که اعتماد به نفس سالم دارند چیست؟
زمانی ما اعتماد به نفس سالم داریم که توانایی ها و نقاط ضعف خود را بدانیم و بپذیریم، مسئولیت رفتار های خود را بپذیریم و بدانیم که می توانیم کارهایی را انجام دهیم. اعتماد به نفس سالم یعنی اعتماد به «توانستن». توانستن انجام کاری، حل کردن مسئله ای، ادامه ی زندگی، زندگی موفق داشتن، صحبت کردن در جمع، دیدن توانایی ها و قدرت درون و…
اعتماد به نفس، باور و اعتمادی است که ما نسبت به داشته های درونی ام داریم. اعتماد به نفس به ما می گوید که « با وجود تمام موانع باز به راهم ادامه خواهم داد زیرا به توانایی ام