شما عضو این انجمن نبوده یا وارد نشده اید. لطفا برای مشاهده کامل انجمن و استفاده از آن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

کلمات کلیدی
نویسنده: sasha@ - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 805
هر آنچه در مورد مایکروویو باید دانست!
[url=http://www.snowacenter.ir/%D9%BE%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7][/url]
مایکروویو که به اشتباه ماکروویو خوانده می