شما عضو این انجمن نبوده یا وارد نشده اید. لطفا برای مشاهده کامل انجمن و استفاده از آن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

کلمات کلیدی
نویسنده: kara - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 244
مدارک ثبت شرکت روانشناسی تضامنی چیست؟
- 2 نسخه شرکتنامه تکمیل شده
- 2 نسخه تقاضانامه که بعد از تهیه باید کامل شود.
- 2 نسخه اساسنامه تکمیل شده که باید به مراجع قانونی ارائه شود.
- از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه تهیه کنید.
- 2 نسخه صورتجلسه هیات مدیره را تهیه کنید.
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع به مجوز نیاز داشته باشد.
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
- کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت همه شرکاء، مدیران و هیات نظار (در مواردی که تعداد شرکاء بیش از دوازده نفر باشد